Ngành nghề: D.Kèm/Gia sư
Thời gian làm việc: Bn thời gian
Mức lương đề nghị: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TP. HCM

NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ CHO HS TIỂU HỌC VÀ THCS

CÓ KINH NGHIỆM DẠY KÈM 4 NĂM

LÀ NGƯỜI CẨN THẬN, CHU ĐÁO VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC

PHỤ HUYNH CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ SDT 0986824544